Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4698
Zespół
Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Kancelarię ADVERSARIUS tworzy zespół, na który składają się:

Augustyn Grott - radca prawny

Dowiedz się więcej...

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca prawny począwszy od 2004r. (nr wpisu Kt-2234). Od 1997r. pracował jako prawnik i aplikant radcowski na rzecz kancelarii prawniczych na terenie Chorzowa i Katowic. Począwszy od 2001r. zajmuje się m.in. przedsiębiorcami w stanie upadłości działając jako tymczasowy nadzorca sądowy, nadzorca sądowy i syndyk, co pozwoliło mu poznać w aspekcie praktycznym wiele dziedzin prawa. Były zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń spółka z o.o. w Bytomiu. Od 11/2004r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. W chwili obecnej zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów. Uczestniczy jako pełnomocnik w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych prowadzonych w związku z rozliczeniami usług budowlanych powstałych przy budowie m.in. centrów handlowych oraz obiektów przemysłowych.

Preferowane dziedziny prawa to prawo gospodarcze w szerokim znaczeniu, prawo spółek handlowych, prawo cywilne, prawo upadłościowe, prawo budowlane.

e-mail: agrott@adversarius.pl

Marcin Herok - radca prawny

Dowiedz się więcej...

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca prawny począwszy od 2007r. (nr wpisu Kt: 2559). Od grudnia 1998r. pracownik Kompanii Węglowej KWK „Jankowice” w Rybniku w dziale radców prawnych, obecnie na stanowisku radcy prawnego. Jego praca polega m.in. na udziale w przetargach publicznych i niepublicznych, przy obsłudze prawnej prowadzonych inwestycji, przygotowaniu, opiniowaniu i weryfikacji umów zawieranych z dostawcami towarów i usług, prowadzeniu negocjacji i sporów sądowych w zakresie wykonania zawartych umów. Niezależnie od procedur zawierania umów oraz ich wykonywania, zajmuje się sporami pracowniczymi, sprawami administracyjnymi dotyczącymi pozwoleń i decyzji administracyjnych, obsługą prawną spraw z zakresu naprawy szkód górniczych, organizacji wewnętrznej funkcjonowania zakładu (schematy organizacyjne zakładu, struktura i zarządzenia. Ponadto zajmuje się windykacją w pełnym zakresie.

Preferowane dziedziny prawa: prawo cywilne w tym sprawy związane z naprawą szkód górniczych (z wyłączeniem spraw prowadzonych przeciwko Kompanii Węglowej S.A. z uwagi na zatrudnienie w tej spółce), prawo geologiczne i górnicze, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo gospodarcze.

e-mail: mherok@adversarius.pl

Jarosław Wieczorek - radca prawny

Dowiedz się więcej...

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca prawny począwszy od 2004r. (nr wpisu Kt-2266). W okresie 12/1998 – 5/2001 – pracownik Wydziału Obsługi Prawnej ZUS Oddział w Rybniku. W okresie 5/2001 do 8/2004 – aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego Katowicach oraz równocześnie pełnomocnik syndyków w postępowaniach upadłościowych wielu przedsiębiorców na terenie Śląska. Pełni od 2003r. funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w wielu postępowaniach upadłościowych na terenie Śląska. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 23). Od 11/2004r. prowadzi ponadto indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego zaś od 11/2008r. świadczy pomoc prawną na podstawie umowy o pracę w Wydziale Prawnym Urzędu Miejskiego w Pszczynie. W swojej działalności zajmował się obsługą prawną m.in. przetargów w trybie zamówień publicznych oraz bez przetargowym o wartości do kilkudziesięciu milionów złotych, przy sprzedaży kilkudziesięciu nieruchomości (w tym przedsiębiorstw), kontraktów budowlanych.

Preferowane dziedziny prawa: prawo gospodarcze w szerokim znaczeniu (w tym prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne), prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, windykacja należności.

e-mail: jwieczorek@adversarius.pl

dr Katarzyna Konieczny - prawnik

Dowiedz się więcej...

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk prawnych (2011 – obrona pracy „Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym”). W latach 2005 – 2008 dyrektor jednostki budżetowej województwa śląskiego – Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) w Katowicach. W latach 2002 – 2005 i 2009 – 2011 praca przy realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” współfinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach którego zrealizowano kilkanaście kontraktów budowlanych opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Specjalista w zakresie prawa cywilnego, w szczególności umów o roboty budowlane, doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych według Prawa zamówień publicznych, umiejętności z zakresu negocjacji i mediacji (2011 – ukończone szkolenie „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”).

Publikacje:

  • monografia „Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym”, wyd. Wolters Kluwer 2012;
  • „Warunki kontraktowe FIDIC w praktyce inwestycyjnej”, Nieruchomość 2009, nr 3;
  • „Nazwisko małżonków”, Przegląd Sądowy 2003, nr 5;
  • „Charakter prawny spółki cywilnej – ewolucja poglądów w orzecznictwie i doktrynie”, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 7;

Ewa Malczewska - kierownik sekretariatu

Dowiedz się więcej...

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!